fbpx
Valitse sivu
Hoivita logo

Eksote ja Vesratio testaavat älykkäitä sensoreita kotihoidossa

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin  (Eksote) kotihoito lähtee yhteistyössä Vesratio Oy:n kanssa kokeilemaan älykkään sensoriteknologian mahdollisuuksia kotona asumisen tukemisessa. Tavoitteena Vesratiolla on tarjota ratkaisu kotihoitohenkilökunnan rutiinitöiden nopeuttamiseen ja työajan vapauttamiseen ihmisten hoitamiseen. 

Nyt käynnistyvä testaus on ensimmäinen pilotti myös Eksoten, Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT-yliopisto) ja Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimia) yhteisessä ELSA-hankkeessa kehitettävälle testbedille. Yksityisyyden suoja turvataan hyödyntämällä Digita Oy:n valtakunnallista IoT-verkkoa.

Kotimainen ihmisten ja kiinteistöjen hyvinvoinnin varmistamiseen erikoistunut palveluyritys Vesratio Oy ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja Eksote käynnistävät yhdessä kokeilun, jossa testataan älykkäiden sensoreiden tarjoamia hyötyjä kotihoidolle. Testauksen ja kehittämishankkeen aikana kartoitetaan laitteilla kerätyn tiedon hyödyntämistä asiakkaan sekä kotihoidon työntekijöiden näkökulmasta.

– Eksote, LUT-yliopisto ja Saimia kehittävät parhaillaan Etelä-Karjalaan innovaatioympäristöä sekä testbed-palveluja, jotka mahdollistavat uusien teknologisten tuotteiden ja palveluiden testaamisen aidossa asiakasympäristössä. Meille nyt käynnistyvä yhteistyö Vesration kanssa on ensimmäinen  ELSA Testbedissä toteutettava kokonaisuus, kertoo ELSA-hanketta vetävä Eksoten projektipäällikkö Kaisa Pesonen.

– Olemme erittäin innoissamme nyt käynnistyvästä käytännön testauksesta. Tulokset tarjoavat meille mahdollisuuden hioa ratkaisumme täydelliseksi kotihoidon tarpeisiin. Jatkossa Vesration ratkaisuilla voidaan seurata myös mm. kotihoidon asiakkaiden veden ja ruokien kulutusta, valottaa Vesration johtaja Antti Pellinen tulevaisuutta.

Tässä kokeilussa sensorit asennetaan halukkaiden kotihoidon asiakkaiden asuntoihin, missä ne keräävät dataa asunnon tai huoneen mitattavissa olevista ominaisuuksista. Kerätty data välitetään salattuna Digitan valtakunnallisen IoT-verkon välityksellä Vesration tietoturvalliseen pilvipalveluun, jossa dataa analysoidaan ja yhdistellään tekoälypohjaisten algoritmien avulla ihmissilmiltä piilossa todelliseksi tiedoksi mitattavasta kohteesta. Analysoitu tieto esitetään Eksoten kotihoidon hoitohenkilökunnalle erilaisina yhteenvetoina sekä hälytyksinä.

– Digita seuraa suurella mielenkiinnolla Eksoten ja Vesration hanketta. Vesration palvelu on yksi ensimmäisiä  valtakunnallista IoT-käyttöön tarkoitettua LoRaWAN-verkkoamme hyödyntäviä terveysmarkkinoiden palveluita Suomessa, toteaa Digitan IoT-palveluiden johtaja Ari Kuukka.

Kun sensorilaite on asennettu, ei asiakkaan, läheisen tai hoitohenkilökunnan tarvitse tehdä mitään. Kotihoidon asiakas elää ja toimii omassa kotonaan testijakson aikana kuten ennenkin. Testauksen edetessä järjestelmän keräämää tietoa hyödynnetään erilaisten automaattisten hälytystoimintojen kehittämisessä. Hälytystoimintoja testataan Eksoten kotihoidon kanssa niin, että tästä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa perustyölle. Hälytyksiä voidaan ohjata testauksen aikana myös halukkaille kotihoidon asiakkaiden läheiselle sähköpostin välityksellä.

– Itse sensorilaitteet ovat pieniä noin palohälyttimen kokoisia laitteita, jotka toimivat täysin itsenäisesti ja huomaamattomasti useita vuosia. Niiden asentaminen käyttöön vie vain muutamia minuutteja, valaisee Vesration projekteista vastaava johtaja Timo Tuononen.

Sensorilaitteilla kerätään tietoa suoraan hoidettavien asiakkaiden kotoa huomaamattomasti ja yksityisyydensuojaa kunnioittaen. Laitteilla kerätään reaaliaikaista tietoa lämpötilasta, kosteudesta, hiilidioksiditasosta, valoisuudesta ja liikkeestä. Esimerkiksi korkea, määritellyn raja-arvon ylittävä asunnon lämpötila voi aiheuttaa automaattisen viestin hoitohenkilökunnalle tai läheiselle.

Lisätiedot
Vesratio Oy, johtaja Antti Pellinen, +358 40 547 7044, antti.pellinen@vesratio.com
Eksote, ELSA-hanke, projektipäällikkö Kaisa Pesonen, +358 40 651 3007, kaisa.pesonen@eksote.fi
Eksote, hyvinvointiteknologiaohjaaja Marko Lakanen, +358 40 134 8900, marko.lakanen@eksote.fi
Digita Oy, johtaja Ari Kuukka, +358 40 149 7942, ari.kuukka@digita.fi

Eksote
Eksote tuottaa julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut Etelä-Karjalan yhdeksän kunnan noin 130 000 asukkaalle. Toimipisteitä meillä on noin sata. Eksoten kaikki toimipisteet ovat kaikkien eteläkarjalaisten käytössä, riippumatta ​kotikunnasta.​​​​​ Palveluitamme ovat avoterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, laboratorio- ja kuvantamispalvelut, lääkehuolto, kuntoutus, perhepalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut ja vammaispalvelut sekä väestön palvelutarpeeseen ja ikärakenteeseen joustavasti mukautuvat vanhustenpalvelut. Etelä-Karjalan keskussairaala vastaa erikoissairaanhoidosta. Lisätietoja: http://www.eksote.fi

ELSA Testbed
Eksote rakentaa yhdessä Saimaan ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston kanssa Etelä-Karjalaan sote-yhteiskehittämisen innovaatio- ja testausympäristön, joka edistääsote-palvelujen digitalisaatiota ja mahdollistaa teknologisten ratkaisujen kokeiluja maakunnan laajuisesti. Kehittämistä tehdään EAKR-rahoitteisessa ELSA-hankkeessa. Kokeilut painottuvat kotiin vietäviin ja kotona asumista tukeviin palveluihin. Hankkeen toiminta-aika on 1.6.2018–31.12.2020. Lisätietoja: http://www.elsatestbed.fi/

Digita Oy
Digita omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa ja on maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Yhtiö on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja. Digitan palveluihin kuuluvat tietoliikennemastot, konesali- ja esineiden internet (IoT) -palvelut ja tulevaisuuden broadcasting-palvelut. Palveluita tarjotaan maan suurimmille matkapuhelinoperaattoreille, internet- ja mediayhtiöille, infrastruktuuriyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille. Digitassa työskentelee valtakunnallisesti 180 alan osaajaa. Lisätietoja: https://www.digita.fi

Vesratio Oy
Vesratio tuottaa helposti ymmärrettävää reaaliaikaista tietoa elinympäristöstä, asunnoista, tiloista ja kiinteistöistä. Todellisen tilannekuvan avulla parannamme asiakkaidemme elämänlaatua ja kenttätyön kustannustehokkuutta sekä autamme varmistamaan niin ihmisten kuin kiinteistöjenkin hyvinvoinnin. Vesration ratkaisut perustuvat yksityisiä esineiden tietoverkkoyhteyksiä (IoT) hyödyntäviin teknisiin mittasensoreihin sekä pilvipohjaiseen erikoistuneeseen tekoälyratkaisuun, joka arvioi, jalostaa ja karsii mittausdatan merkittäväksi tiedoksi. Vuonna 2018 perustetun Vesratio Oy päätoimipaikka sijaitsee Lappeenrannassa. Yritys tarjoaa palveluitaan kaikkialle maailmaan. Lisätietoja: https://www.vesratio.com/

Vesratio Oy
Korvenkyläntie 39
55300 Rauha
viestinta@vesratio.com
www.vesratio.com

Vesratio | 14 toukokuuta  2019

Contact us