fbpx
Valitse sivu
Hoivita logo

Hoivita OneView – Pilvialusta

Pilvipohjainen analysointi

Tarjoamme helppokäyttöisen ja selkeän Hoivita OneView-pilvialustan kaikille asiakkaillemme. Palvelu tarjotaan SaaS-palvelumallilla, jolla tuotamme laadukkaan käyttökokemuksen potilaiden, ikäihmisten ja muiden apua tarvitsevien henkilöiden terveystilan ja hyvinvoinnin etäseurantaan. 

Seurattavan henkilön huoneistossa olevista erilaisista datapisteistä ja -lähteistä kerätty tieto käsitellään ja analysoidaan, minkä jälkeen tarkistamme, onko henkilön terveydentilassa tai hyvinvoinnissa tapahtunut hälyttäviä muutoksia. Kaikki tiedot ja muutokset tapahtumista tuodaan hoitohenkilökunnan ja seurattavan henkilön läheisten saataville.

Palvelun hyödyt

Hoivita OneView-pilvialustan tuottamista analyyseistä hoitohenkilökunta ja läheiset saavat lisää tietoa ikäihmisen, potilaan tai muun apua tarvitsevan henkilön terveydentilasta ja hyvinvoinnista normaalin hoitoajan ulkopuolella. Tällöin esimerksi valveilla olo yöaikaan havaitaan, jos huoneistossa valot ovat päällä ja siellä ollaan aktiivisia.

Palvelun avulla hoitohenkilökunta voi reagoida erilaisiin liikkumisyrityksiin välittömästi, jos seurannan alla oleva henkilö ei pysty liikkumaan yksin ilman toisen henkilön apua.

Hoito-organisaatiolle Hoivitan SaaS-palvelumallin hyöty on lisätiedon tuominen ja mahdollisuus hoidon kohdentamiseen sinne, missä sille on tarvetta. Hoitohenkilökunnan on myös helpompi näyttää Hoivitan keräämä tieto seurattavan henkilön hyvinvoinnista heidän läheisille ja auttaa heitä ymmärtämään hoitotoimenpiteet. Palvelumme mahdollistaa näin myös hoidontarpeen tarkemman määrittelyn.

Seurattaville henkilöille, kuten ikäihmisille, potilaille tai muille avun tarvitsijoille ja heidän lähesille palvelumme antaa mielenrauhaa ja luottamusta hoito-organisaatioon, kun hoito kohdentuu aiempaa paremmin.

Datapisteet & -lähteet

Hoivitan SaaS-palvelumalliin kuuluvat olennaisesti datapisteiden tuottama tieto ja mitatut arvot erilaisista datalähteistä. Hoivita tarjoaa tällöin myös etäseurantaratkaisuja, jolloin voimme tarjota avaimet-käteen-periaatteella koko palvelun alusta loppuun.

Näitä datapisteitä ovat muun muassa erilaiset laitteet, mutta tietoa Hoivita OneView-pilvialustaan voidaan tuoda myös muista datalähteista Hoivitan rajapintojen kautta. Tällöin Hoivitan kehittämät analysointityökalut ovat näiden datapisteiden käytettävissä palvelumme kautta ja voimme esittää näistä lähteistä kerättyä tietoa hyvinvoinnista ja terveydentilasta kattavammin.

Lisätietoa käytetyistä datapisteistä ja -lähteistä sivuiltamme. Meille voi myös laittaa viestiä, niin kerromme lisää!

Contact us